Home / dunia islam terkini

dunia islam terkini

dunia islam terkini

Mengakhirkan berbuka puasa hingga larut malam

Masalah kedua puluh Benakah puasa akan lebih afdhal jika waktu berbuka puasa diakhirkan hingga larut malam ?   Rasulullah s.a.w. bersabda “Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegarkan berbuka puasa.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Rasulullah s.a.w. juga bersabda, “Jika malam telah datang, dan jika siang telah pergi, kemudian matahari …

Read More »

niat puasa sunnah

Masalah kesembilan belas Kapankah niat puasa sunnah diutarakan?   Aisyah r.a. meriwayatkan, “Pada suatu hari, Nabi s.a.w. menemuiku, kemudian dia bersabda, ‘Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan?’ Aku pun menjawab, ‘Tidak.’ Maka dia bersabda, ‘Kalau begitu aku akan berpuasa.’ Pada hari yang lain, dia mendatangi kami, kemudian kami berkata kepadanya, …

Read More »

LAMA BERLANGSUNGNYA MENSTRUASI (DARAH HAID) KE LUAR

Lama masa menstruasi seorang wanita tergantun setiap individu, pada umumnya Darah haid ke luar paling sedikit selama tiga hari tiga malam, sebanyak-banyaknya 15 hari dan yang sedang selama 5 hari. Dalam hal ini bukan berarti menstruasi harus keluar banyak atau lama atau terus-terusan tanpa ada hentinya selama masa tsb. Tapi …

Read More »

MASALAH-MASALAH SEPUTAR BERSUCI DAN MANDI

MASALAH 1: Untuk mandi jinabat/junub dan haid bagi orang laki-laki dan perempuan cukuplah mandi sekali saja dengan satu niat sekaligus. Akan tetapi mandi sebelum shalat Jum’at dan ‘Id tidaklah cukup memadai untuk menghilangkan jinabat, haid maupun nifas. Karena mandi jinub, haid dan nifas itu hukumnya wajib, sedang mandi Jum’at dan …

Read More »

Hukum lupa makan dan minum ketika puasa

Masalah keenam belas Batalkah puasa orang yang makan dan minum karena lupa ? berikut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa makan atau minum tatkala puasa bagi orang yang lupa merupakan hal yang tidak membatalkan puasanya. Rasulullah s.a.w. bersabda “Orang yang makan dan minum ketika berpuasa karena lupa, hendklah dia menyempurnakan puasanya, …

Read More »

SYARAT-SYARAT TREND BUSANA WANITA MUSLIM 2016 TERBARU

    Allah SWT. telah menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi trend busana wanita muslim 2016 dalam firman-Nya: Artinya:“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mu ‘min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak …

Read More »

HAL YANG MEMBATALKAN MENGUSAP SEPATU KEETIKAWUDHU

MENGUSAP SEPATU PANJANG Menurut H.R. lima perawi selain An-Nisa’I, dan disahkan oleh At-Tirmidzi.Artinya:“Dan Al-Mughirah bin Syu’bah ra., bahwa Rasulullah saw. berwudhu’, ketika itu beliau (cukup) mengusap kedua kasut dan sandalnya”. Sedangkan menurut H.R. Ahmad, At-Thabrani dan At-TirmidziArtinya:“Dan dari Bilal ra. bahwa ia mengatakan: “Pernah aku melihat Rasulullah saw. mengusap kedua …

Read More »

Tanya Jawab Agama Islam