Home / dunia islam terkini (page 4)

dunia islam terkini

dunia islam terkini

HAL-HAL MENGENAI KEUTAMAAN AMALAN PUASA

Masalah kedua Apa keutaman puasa secara umum ?   Rasulullah s.a.w bersabda, “Puasa adalah perisai. Jika kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan bersikap tidak ramah. Jika ada yang mengajak bertengkar atau mencaci kalian, katakanlah, ‘Saya sedang berpuasa.’ Demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya! Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik …

Read More »

Persoalan seputar puasa

Masalah keempat puluh empat Beberapa persoalan yang perlu diketahui orang yang berpuasa   Orang yang makan setelah adzan shubuh karena adanya keraguan mengenai terbitnya fajar. Jika seseorang merasa ragu apakah fajar telah terbit atau belum, dia boleh makan dan minum hingga dia benar-benar mengetahui bahwa sebenarnya dia telah makan ketika …

Read More »

RUKUN ADAB TUNTUNAN SUNNAH WUDHU’ DAN SUNNAH SHOLAT SETELAH WUDHU

Adapun sunnah-sunnah wudhu’  ialah: 1. Membasuh tangan sampai pergelangan dengan air suci, tiga kali. 2. Membaca basmalah ketika mulai berwudhu’ 3. Berkumur. 4. Membersihkan hidung (istinsyaq), dengan cara mcnghirup air kedalam hidung.Bagi orang yang tidak berpuasa disunnatkan agar bersangatan (mubalaghah) dalam berkumur dan beristinsyaq. Tapi bagi yang sedang berpuasa hukumnya …

Read More »

cara kunci syukur kepada Allah atas nikmat-Nya

Pertanyaan: yang mulia berkata Allah memerintahkan untuk sedikit bersyukur atas nikmat-nikmat yang begitu banyak apakah ada penjelasan untuk hal ini ? Jawab: Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah SWT tidak dapat dihitung, Dia selalu memberi dan memberi, membuka pintu-pintu yang tertutup, memudahkan jalan dunia dan memberi harta. Memeberikan pekerjaan mengalirkan pemberiannya kepada yang …

Read More »

MASA DARAH NIFAS

  PENGERTIAN DARAH NIFAS Darah nifas ialah darah yang keluar dari Rahim seorang ibu yang melahirkan, baik darah yang keluar setelah melahirkan atau bahkan sewaktu proses melahirkan atau bahkan sebelum melahirkan yang diikuti rasa sakit mau melahirkan adapun darah yang tidak diikuti rasa sakit atau bahkan diikuti rasa sakit tapi …

Read More »

HADITS TENTANG PADUAN SUARA WANITA DALAM ISLAM

Dalam hal ini banyak hadits yang menyebutkan bahwa suara wanita bukan merupakan aurat sebab Dalam Fiqih ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah ada disebutkan: “Suara perempuan bukanlah aurat. Karena isteri-isteri Nabi saw. pun berbicara dengan para sahabat beliau. Para sahabat itu mendengarkan hukum-hukum agama yang diajarkan oleh ibu-ibu kaum mu’minin itu. Namun demikian, mendengarkan …

Read More »

FIQIH WUDHU MADZHAB IMAM MALIK DALAM KITAB AL-MUWATTA:

Menurut madzhab Maliki atau pendapat imam malik, bersentuhan antara lelaki perempuan itu termasuk perkara yang membatalkan wudhu’, apabila: Lelaki yang menyentuh perempuan itu sudah baligh. Sentuhan itu bermaksud untuk mendapatkan keni’matan, atau tidak bermaksud begitu, tapi ternyata merasa ni’mat. Perempuan yang disentuh kulitnya terbuka, atau berpakaian tapi dengan kain yang …

Read More »

SUARA WANITA DALAM SHALAT MENURUT ISLAM

  Para Ulama tidak sependapat tentang seberapa batas suara tinggi dan rendah (jahar dan israr) bagi wanita dalam shalatnya. Dan manakah di antaranya yang patut kita jadikan pegangan ? Para Ulama Madzhab Maliki berpendapat, bahwa suara jahar seperti mengunakan pengeras suara bagi wanita hanya satu macam, yaitu bila dirinya sendiri …

Read More »

FIQIH WUDHU MADZHAB IMAM AL-HANAFI TENTANG MENYENTUH WANITA

Para Ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa sekedar bersentuhan antara lelaki-perempuan tidaklah membatalkan wudhu’, kecuali bila yang dimaksud adalah persentuhan yang bersangatan, di mana kemaluan mereka masing-masing saling menempel dengan syahwat tanpa dihalangi oleh sesuatupun yang dapat mencegah terasanya panas tubuh masing-masing oleh kedua belah fihak. Bila tenjadi persentuhan yang sedemikian …

Read More »

Hikmah dan rahasia dibalik puasa

Rahasia di Balik Ibadah Puasa   Puasa memiliki banyak sekali rahasia dan tujuan. Rahasia dan tujuan ini tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang berpuasa dengan benar dan menerima syariat puasa ini dengan baik. Rahasia pertama, ibadah puasa merupakan sarana dan jalan untuk memperoleh rasa ketakwaan kepada Allah. Karena itulah …

Read More »

Tanya Jawab Agama Islam