Home / dunia islam terkini / MASALAH-MASALAH SEPUTAR AURAT

MASALAH-MASALAH SEPUTAR AURAT

permasalahan seputar aurat :

Masih ada dua masalah lagi yang patut diperhatikan:

  1. Bagaimana hukumnya wanita yang melihat aurat perempuan atau lelaki yang tak halal dipandang, sedang aurat itu telah berpisah dari tubuh. Contohnya melihat bulu kemaluan dari perempuan ataupun lelaki?

Jawaban dari para Ulama Hambali, bahwa aurat yang sudah berpisah dari tubuh, tidaklah haram dilihat, karena dengan terlepasnya itu telah hilang pula kehormatannya.

Sedang menurut Madzhab Maliki, aurat yang telah terpisah dari tubuh, sedang berpisahnya itu pada saat pemiliknya masih hidup, boleh dilihat. Adapun kalau berpisahnya itu terjadi .setelah pemiliknya meninggal dunia, maka hukumnya masih tetap seperti yang masih menempel pada tubuh, jadi tetap haram dilihat.

  1. Dan bagaimanakah hukumnya wanita yang memandang remaja putra kewanita-waniitaan (kumis dan janggutnya belum lagi tumbuh), sedang remaja itu cukup menarik? Dan bagaimana pula halnya terhadap anak lelaki kecil?

Jawaban yang akan disampaikan berlaku untuk perempuan dan lelaki:

Dalam Fiqih ‘Ala Ai-Madzahib Al-Arba’ah dikatakan: “Melihat kepada remaja putera yang keperempuan-perempuanan, baik bagi orang lelaki maupun perempuan, hukumnya haram, kalau remaja itu cukup menanik bagi perasaan si pemandang, sedang ketika melihat bermaksud meni’mati keelokannya. Sedang kalau melihatnya tanpa maksud memperoleh keni’matan, itu boleh saja dilakukan, jika tidak menimbulkan fitnah. (Fiqh ‘Ala Al-Madzhib Al-Arba’ah, cet. Ke-7 Wazarat Al-Auqaf, h. 167)

Catatan: Tiap-tiap yang haram dilihat, maka haram pula menyentuhnya tanpa pengalang, sekalipun tanpa syahwat.

 

About admin

Check Also

niat puasa sunnah

Masalah kesembilan belas Kapankah niat puasa sunnah diutarakan?   Aisyah r.a. meriwayatkan, “Pada suatu hari, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tanya Jawab Agama Islam