Home / dunia islam terkini / Puasa sebelum puasa pada bulan Ramadhan

Puasa sebelum puasa pada bulan Ramadhan

Masalah keempat puluh enam

Bolehkah berpuasa satu atau dua hari menjelang Ramadhan?

 

Janganlah kalian mengerjakan puasa pada satu hari atau dua hari sebelum Ramadhan dengan niat puasa Ramadhan, kecuali jika seseorang ingin mengerjakan satu macam puasa tertentu, maka hendaklah dia mengerjakannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah s.a.w. melarang umatnya berpuasa pada satu hari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan dengan niat mengerjakan puasa Ramadhan. Larangan tersebut bertujuan untuk menangkal godaan dan tipu daya setan seperti yang pernah menimpa umat-umat terdahulu, ketika itu mereka telah mengerjakan puasa wajib sebelum waktu yang telah ditentukan tiba. Setan telah mengeluarkan mereka dari waktu yang semestinya dan telah mengeluarkan mereka dari waktu yang semestinya dan telah mengelabuhi mereka. Pada saat itu, iblis berhasil meyakinkan mereka, hingga akhirnya mereka pun mengikuti petunjuk-petunjuknya.

Oleh karena itu, syariat islam pun telah mengaitkan penentuan dimulainya puasa Ramadhan ini dengan sesuatu yang mudah dilakukan, yaitu dengan cara melihat bulan atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Syaba’an menjadi 30 hari. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keabadian syariat islam.

Dalam hadis di atas, terdapat sejumlah pelajaran di antaranya adalah:

Pertama, pengharaman puasa satu hari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan tiba dengan niat mengerjakan puasa Ramadhan.

Kedua, berpuasa pada satu hari atau dua hari sebelum Ramadhan boleh dilakukan oleh seseorang yang ingin mengerjakan satu macam puasa tertentu yang kebetulan bertepatan dengan hari tersebut.

Ketiga, kata “Ramadhan” boleh diucapkan secara terpiah tanpa harus digandengkan dengan kata “bulan”.

Keempat, seorang muslim harus waspada terhadap tipu daya iblis.

Kelima, sikap berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama merupakan sesuatu yang tercela. Ketahuilah bahwa syariat Islam merupakan syariat yang lurus, toleran dan mudah.

About admin

Check Also

niat puasa sunnah

Masalah kesembilan belas Kapankah niat puasa sunnah diutarakan?   Aisyah r.a. meriwayatkan, “Pada suatu hari, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tanya Jawab Agama Islam