Home / Uncategorized / Sembelihan ayam dimasukkan dalam air sebelum dibersihkan

Sembelihan ayam dimasukkan dalam air sebelum dibersihkan

Sembelihan ayam

Pertanyaan: bagaimana pendapat anda tentang orang menyembelih ayam kemudian memasukkannya kedalam panci yang terdapat air panas didalamnya sebelum membelah dan mengeluarkan kotoran darah dan selainnya dari najis-najis, apakah semuanya yang berada didalam panci menjadi terkena najis ?

Jawaban: Allah maha memberi petunjuk terhadap kebenaran, jika kondisinya seperti yang disebutkan  yaitu meletakkan ayam sebelum membelah dan mengeluarkan kotorannya, maka sesunggunya air ketika tidak sambung dengan perkara yang berada didalamnya melalui lubang manapun, maka air dan ayam tersebut tidak najis, sebagaimana kendi yang rapat tutupnya dan didalamnya terdapat najis, dimasukkan kedalam air yang sedikit maka tidak menjadikan air tersebut menjadi najis, Wallohu a’lam .

(Qurrotu ain hal 54)

About admin

Check Also

Sahabat yang murtad lalu bertaubat

murtad lalu bertaubat Pertanyaan: sesungguhnya sahabat yang telah ditetapkan kesahabatannya kemudian keluar dari islam setelah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tanya Jawab Agama Islam