Home / Tag Archives: aurat

Tag Archives: aurat

UKURAN AURAT DALAM TUNTUNAN SHALAT 5 WAKTU ATAUPUN SUNNAH SEPERTI TAHAJJUD

MADZHAB HANAF1: Batas aurat wanita dalam shalat adalah setubuhnya, sampai rambut yang terjuntai dari arah telinga pun termasuk aurat. Karena sabda Rasul Allah saw.: artinya: “Wanita itu sendiri adalàh aurat.” Kemudian dikecualikan daripadanya perut kedua telapak tangan. perut telapak tangan itu bukan .aurat, tapi punggungnya tetap aurat. Sebaliknya telapak kaki, …

Read More »

batasan aurat wanita muslimah

APAKAH YANG BOLEH KELIHATAN DARI WANITA DI LUAR SHALAT? Dalam keadaan sendirian, atau ketika berkumpul sesama mahram, aurat wanita di luar shalat ialah anggota tubuh antara pusat dan lutut. Namun demikian baiklnya kita perlihatkan pendapat para Ulama dalam masalah ini: Menurut para Ulama Maliki, aurat wanita terhadap mahramnya yang lelaki …

Read More »

Tanya Jawab Agama Islam